Internetioksjonid 2024

2. juuli 2024 19:00     Internetioksjon 104
Kataloog     Trüki     Trüki piltideta
21. juuli 2024 19:00     Internetioksjon 105
Kataloog     Trüki     Trüki piltideta

Oksjonid 2024

17. märts 2024     Saalioksjon XXXVIII (Internetioksjon)
Kataloog     Trüki     Trüki piltideta
20. oktoober 2024     Oksjon XXXIX (Internetioksjon)
 


2022.05.05. ilmus uus kataloog "Classical artigs from Dorpat. Klassikalised Tartu artigid.".

See raamat on järg teostele "Klassikalised Ojamaa öörtugid" ja "Liivimaa mündid".

Raamatut "Klassikalised Ojamaa öörtugid" kirjutades tundsin vajadust koostada sarnased kataloogid ka klassikalistest Tartu ja Tallinna artigitest. 14. sajandi teine pool on nende kolme linna numismaatika ajaloos eriti rikkalik ja ainulaadne periood, mis väärib põhjalikku tähelepanu ja väärtustamist.

Kataloogis "Liivimaa mündid" ei olnud otstarbekas eri teemadega liiga süvitsi minna, sest see ei ole lihtsalt standardkataloogide eesmärk. Siinne kataloog keskendub aga spetsiaalselt kitsale teemale.

"Klassikalised Tartu artigid" hõlmab ligikaudu aastaid 1364-1395 - ajavahemikku artigite löömise algusest Tartus kuni suure raha suure halvenemiseni aastatel 1395/1396. Kataloogist leiate nii uurimistulemused, tüpoloogiad kui ka illustreeritud hinnakirja (eurodes).

Kataloog on saadaval meie leheküljelt ning meie poest Tallinnas.


2016.04.29. ilmus uus kataloog "Early Danish Dennings Ca. 1596?-1602". Kataloog on saadaval meie leheküljelt.

Täiesti tundmatuks on jäänud denningite esimene löömisjärk ca. 1596?-1602 ehk varajased denningid. Venelastele on need mündid tuntud aga nad on otsustanud nimetada nende emitendiks Inglise Moskva Kaubanduskompaniid. Taanlastel on olemas kirjalikes allikates viited varajastele denningitele aga kuna nad nähtavasti ei ole neid osanud seostada konkreetsete müntidega, siis on nad allika nimetanud ekslikuks.

Seega on mul suurepärane võimalus käsitleda varajasi denninguid denningute kontekstis praktiliselt puhtalt lehelt.


2014.04.17. ilmus uus kataloog "Classical örtugs from Gotland. Klassiska Gotlandska örtugar.". Kataloog on saadaval meie leheküljelt ning meie poest Tallinnas.

Teil on võimalus tutvuda raamatu näidislehekülgedega siin.


©2004-24 Haljak Coin Auction OÜ