Oksjon 103
Algab 17. juuni 2024

KORRALDUS JA LÄBIVIIMINE

Oksjon toimub sarnaselt saalioksjonile (inglise oksjon), kus asju müüjakse järjest vastavalt nende oksjoninumbrile enampakkujale. Oksjonil saavad reaalajas osaleda ainult registreeritud kasutajad, kes saavad ligipääsu oksjoniprogrammile.

Oksjon toimub internetilehel vastavalt toodud kuupäevale.

Oksjon toimub virtuaalselt s.t. Interneti vahendusel. Oksjonil osalemiseks piisab kasutajakontost ning enam-levinud internetibrauserist.

Oksjonil osalemine on tasuta.

Oksjonile eelneval kahel nädalal on väljas järgmise oksjoni esemete kataloog. Esemeid saab vaadata, märgistada ning teha neile eelpakkumisi.

Kui oksjoni algusaeg saabub, algab oksjon ning saab teha pakkumisi. Asjad tulevad müüki vastavalt järjekorranumbrile ühe kaupa. Kui esemele on tehtud eelpakkumisi, siis arvutab süsteem uue alghinna.

Iga asja kuvatakse 24 sekundit, mille järel märgitakse viimane pakkumine võitvaks pakkumiseks või jääb asi müümata.

Kui keegi kasutajatest pakub, siis uuendab süsteem viimast pakkumist, võtab arvesse eelpakkumised ning alustab uuesti pakkumise aja arvestamist (24 sekundit).

Kui viimase asja pakkumine lõppeb, loetakse oksjon lõppenuks.

Peale oksjonit saavad ostjad arved ning peale arve tasumist esemed.

OKSJONISÜSTEEM

Järgnevalt tutvustame teile meie oksjonisüsteemi osasid ning kirjeldame nende kasutamist.

Esemete nimekiri

Esemete nimekirja vaatesse jõuab Oksjonid→Kataloogid kaudu.

Vasakul on kuvatud antud oksjoni grupid, iga grupi taga esemete arv, kui grupis on esemeid.

Paremal kuvatakse valitud grupi nimi ning valitud grupi esemeid. Kui esemeid on rohkem, on nimekirja kuvamist võimalik seadistada.

Antud lehelt on võimalik sisestada eelpakkumisi kasutades "Lisa eelpakkumine" nuppu.

Vajutades eseme reale või nupule "Rohkem infot" avatakse eseme vaade.

Eseme vaade

Eseme vaatesse saab valides oksjoni nimekirjast eseme või otsides eset.

Paremaks seletamiseks on lehe elemendid pildil nummerdatud.

Lehel paiknevad elemendid:

 1. Üleval vasakus nurgas olev silmaga ikoon näitab, et olete selle eseme märgistanud. Vajutades ikoonile avaneb märgistamise vaade.
 2. Üleval vasakus nurgas olev €-tähisega ikoon näitab, et olete teinud esemele eelpakkumise. Vajutades ikoonile avaneb eelpakkumiste vaade.
 3. Lehe üleval keskel on eseme number, nimi ja säilivus.
 4. Peale nime kuvatakse eseme alghind.
 5. Selles blokis on kuvatud kõik eseme kohta ära toodud andmed.
 6. "Prindi" nupuga saab antud lehekülge trükkida.
 7. Nupp "Lisa eelpakkumine" lubab eelpakkumist lisada ja muuta.
 8. "Lisa märge"/"Eemalda märge" nupp lubab vastavalt eset märgistada ja märgistamist eemaldada.
 9. "Saada link" nupuga saab saata E-maili aadressile lingi antud lehele koos kommentaariga. Saatjaks märgitakse teie E-maili aadress.
 10. Nupud "Eelmine" ja "Järgmine" liiguvad vastavalt eelmisele ja järgmisele esemele antud oksjoni nimekirjas numbrite järjekorras.
 11. Kui oled teinud eelpakkumise, siis kuvatakse seda siin.
 12. Nupp "Tagasi gruppide nimekirja" liigub tagasi antud oksjoni gruppide ja esemete nimekirja.

Lisaks - kui oksjon on käimas, kuvatakse lehel viimast antud esemele tehtud pakkumist.

Oksjoni tööriist

Oksjoni tööriistale pääseb ligi siis, kui käimas on oksjon. Siis tekib kodulehe üles paremasse nurka kiri, näiteks "Oksjon 1 on käimas". Sellele vajutades avanebki antud rakendus.

Oksjoni tööriist uuendab end automaatselt iga viie sekundi tagant.

Paremaks seletamiseks on lehe elemendid pildil nummerdatud.

 1. Hetkel pakkumisel olev ese. Vajutades eseme pildile või kirjeldusele avaneb eseme vaade.
 2. Pakkumise osa, kus kuvatakse:
  1. praegust parimat pakkumist, kui see olemas, või kirja, et pakkumisi pole;
  2. eseme alghinda;
  3. palju on jäänud aega haamrilöögini;
  4. võimalust pakkuda, kui antud pakkumine pole kasutaja tehtud (kaasa arvatud kasutaja eelpakkumised). Pakkumise summa annab süsteem automaatselt ette vastavalt pakkumise sammudele.
 3. Kastis "Järgmised esemed" kuvatakse kuni viie järgmisena pakkumisele tuleva eseme info. Vajutades eseme reale avatakse antud ese eseme vaates.
 4. Kui olete eseme märgistanud, siis kuvatakse märgistuse ikoon.
 5. Kui olete teinud eelpakkumise antud esemele, siis kuvatakse sinna eelpakkumise ikoon.
 6. "Minu eelpakkumised" kuvab statistikat teie eelpakkumiste kohta antud oksjonil:
  1. Kokku pakkumisi - teie eelpakkumiste arv antud oksjonil.
  2. Möödunud pakkumisi - mitu eelpakkumist on möödunud.
  3. Tulekul pakkumisi - mitu eelpakkumist (kaasa arvatud käesolev ese) on veel tulekul.
  4. Võitnud pakkumisi - mitme eseme pakkumise olete võitnud eelpakkumisega (siia ei arvestata peale eelpakkumise summa lõppemist käsitsi tehtud pakkumisi).
  5. Kaotanud pakkumised - mitme eseme pakkumist te ei ole võitnud eelpakkumisega.
  6. Pakkumised kokku - teie eelpakkumiste summa.
  7. Teie poolt ostetud esemete kogumaksumus (nii eel- kui ka tavapakkumised kokku).
 7. "Oksjoni eelmised esemed" - kuvatakse kuni viie viimasena pakkumisel olnud eseme tulemus.

Toome näiteks ära pildi, mida samal ajal näeb teine kasutaja.

OKSJONIEELNE NÄITUS

Lehe külastajad saavad vaadata ennem oksjoni toimumist oksjonikataloogi sellel veebilehel.

Registreeritud kasutajad saavad teha esemetele eelpakkumisi, saata linke sõpradele ning märkida esemeid, et neid hiljem lihtsam leida oleks.

REGISTREERIMINE

Kasutajaks registreerimiseks tuleb täita vastav vorm (punase äärega on märgitud kohustuslikud väljad).

Nimi ja aadress on vajalikud arve koostamiseks.

Kasutajanime valimisel tuleks jälgida, kas antud nimi pole juba kasutusel.

E-mail on vajalik kasutajakonto andmete saatmiseks.

Keel määrab,millises keeles soovite kodulehte kasutada.

Kui soovite esemeid saada postiga (arvele lisandub teenustasu 10 €), siis täitke vastav lahter.

Kui soovite tasuda PayPal kaudu (arvele lisandub PayPal teenustasu), siis täitke vastav lahter.

EELPAKKUMISE TEGEMINE

Oksjonile saavad eelpakkumisi teha end kliendiks registreerinud isikud.

Eelpakkumine toimub Seaded→Pakkumised lehelt [Pilt 1], vastava asja juurest esemete nimekirjast [Pilt 2] või eseme lehelt [Pilt 2].

Eelpakkumine peab olema suurem kui või võrdne eseme alghinnaga.

Eelpakkumisi saab muuta ja kustutada kuni oksjoni alguseni.

Eelpakkumise korral esindab oksjonil Teid Mündioksjon (pakkumise tegijaks kuvatakse "Süsteem"). Nt. eseme alghind on 1000 €. Teie pakkumine on 5000 €. Teist järgmine pakkumine on 2000 €. Samm on selle summa juures 200 €. Süsteem alustab eseme müüki 2200 €. Kui etteantud aja jooksul ei tehta kõrgemat pakkumist, siis Te omandate eseme 2200 € haamrihinnaga ja haamrihinnale lisandub OKSJONITASU 10%.

Eelpakkumise tegemine ei välista teie osalemist oksjonil reaalajas.

[Pilt 1]

[Pilt 2]

ESEME MÄRKIMINE

Erinevatel põhjustel võib olla vaja eset märgistada, et seda hiljem uuesti leida. Selleks on süsteemis esemete märgistamise võimalus nii eseme vaate lehel kui ka menüüst Seaded→Märgitud.

PAKKUMISE TEGEMINE OKSJONI AJAL

Oksjoni ajal pakkumise tegemiseks piisab, kui vajutada Oksjoni tööriistas nupule:

Süsteem uuendab automaatselt eseme hinda. Kui esemele on konkureeriv eelpakkumine, arvutatakse uus hind vastavalt teie pakkumisele, eelpakkumisele ja pakkumise sammule.

OSTETUD ESEMETE EEST TASUMINE

Peale oksjonit leiad enda arve(d) menüüst Seaded→Arved.

Arvel on toodud ära meie firma kontaktandmed, ostja ning oksjoni andmed ning iga eseme kohta selle number, nimi ja hind. Esemete haamrihinnale lisandub 10% vahendustasu.

Lisaks kui oled defineerinud PayPal aadressi, lisatakse arvele vastavalt PayPal teenustasule vastav rida sõltuvalt summast.

Lisaks kui oled defineerinud, et soovid esemeid postiga, lisatakse arvele postiteenuste tasu 10 €.

Asjad saab kätte ka alates oksjoni järgsest päevast firmale kuuluvast kauplusest (Dunkri 9) lahtioleku ajal.

Esemed saab kätte peale arve tasumist.

Tasuda on võimalik:

 • Ülekandega vastavalt arvel toodud arveldusarvele.
 • PayPal ülekandega vastavalt arvel toodud PayPal aadressile.
 • Sularahas meie kontoris.

©2004-24 Haljak Coin Auction OÜ